Monday, June 16, 2008

RENCANA : Mekanisme Ringankan Beban Rakyat Mesti Adil

CADANGAN kerajaan untuk memperkemaskan pemberian subsidi minyak kepada rakyat dengan memperkenalkan kad subsidi petrol dan diesel sememangnya banyak kewajarannya.
Ia bukan cadangan baru. Mekanisme penggunaan kad seumpama itu telah dicadangkan oleh beberapa pihak sebelum kerajaan mengumumkan kenaikan harga minyak pada 4 Jun lalu.
Sebelum tarikh tersebut juga ada yang mencadangkan supaya subsidi minyak dibayar menggunakan MyKad.
Hakikatnya mekanisme pemberian subsidi petrol dan diesel dalam bentuk tunai yang terbaru dilaksanakan Sabtu lalu menuntut kajian semula mengenainya dilakukan.
Kegagalan pemilik kenderaan mendisiplinkan diri apabila berhadapan dengan wang ringgit menyebabkan matlamat pemberian subsidi untuk meringankan beban rakyat tidak tercapai.
Wang yang sepatutnya digunakan secara berhemat lesap sekelip mata untuk tujuan yang menyimpang daripada matlamat sebenar kerajaan.
Sebab itu dalam setiap dasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan, paling penting mekanismenya mesti cekap, berkesan dan adil kepada semua rakyat.
Mekanisme yang terburu-buru hanya mengundang kegagalan selain manfaatnya pula hanya terhad kepada satu golongan sasar.
Pemberian rebat kenderaan misalnya hanya dimanfaatkan oleh pemilik kenderaan sedangkan kesan kenaikan harga minyak yang membawa kepada peningkatan harga barangan serta perkhidmatan dirasai oleh semua golonan rakyat.
Ini termasuk kumpulan yang tidak memiliki kenderaan terutama mereka yang berpendapatan rendah dan terpaksa menanggung peningkatan kos hidup yang semakin tinggi.
Justeru setiap dasar yang berkaitan dengan rakyat terasnya mestilah terdiri daripada kumpulan miskin.
Ini penting supaya golongan tersebut sama-sama memperoleh faedah daripada setiap dasar kerajaan dan tidak berasa terpinggir atau terus tertekan.
Seperkara lagi, dalam menghadapi kesan krisis harga minyak, kerajaan juga perlu bersegera melaksanakan langkah-langkah yang boleh dimanfaatkan oleh semua rakyat secara terus.
Penyediaan jaringan keselamatan sosial bagi golongan miskin, ibu tunggal dan orang kurang upaya misalnya mesti diperkemaskan selaras dengan peningkatan kos hidup.
Jumlah bantuan mesti bersesuaian dengan beban yang terpaksa ditanggung oleh kumpulan tersebut bagi mengelak peningkatan kesan sosial di kalangan masyarakat.
Begitu juga dengan cadangan mengurangkan cukai pendapatan, menurunkan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, menambah jumlah barangan kawalan dan meningkatkan mutu pengangkutan awam.
Kesemuanya itu amat berkait rapat dengan usaha meringankan beban rakyat dan pelaksanaannya wajar disegerakan. Paling penting mekanisme yang bakal diguna pakai kelak mesti cekap, berkesan dan adil. Tempoh hampir dua minggu selepas pengumuman kenaikan harga minyak semestinya cukup untuk pihak yang berkenaan berfikir tentang mekanisme terbaik

No comments: